Meklingsløsning på overtid

Etter to dager med mekling ble det oppnådd enighet mellom Norsk Transportarbeiderforbund og NHO Transport/Norges Lastebileier Forbund (NLF) på godsavtalene. Resultatet er anbefalt av Bransjerådet for gods og går nå til uravstemning blant Transportarbeidets medlemmer i godsbransjen.

Web_Lastebil

Meklingen ble intens og krevende, sier forhandlingsleder Morten Hagen, forbundssekretær i Transportarbeiderforbundet.

– Vi er relativt fornøyd med resultatet sett opp i mot resultatet av årets frontfag og de kravene vi fremmet til dette oppgjøret, sier Hagen.

Man oppnådde 5,8 prosent økning på laveste trinn i minstelønnssatsene.

Generelt tillegg til alle på kroner 2,- fra 1.4.2016.

Forbedring i bilaget om dekning av etterutdanningen (YKB).

Frontfagets løsning på pensjon, sykelønn, 1. og 17. mai.

Matpengesatsen økes til 82,50 kroner.

Utvalgsarbeid i tariffperioden for å se på kompetanse i bransjen.

Utvalgsarbeid for å vurdere lønnssystemet for langtransportsjåfører.

Resultatet er anbefalt av Bransjerådet Gods. Leder Chris Rudi Lind mener at resultatet som ble oppnådd, var det som var mulig å få til denne gangen. Bransjerådet oppfordrer alle å stemme ja i uravstemningen.

Relaterte artikler