Fra vei til sjø

De borgerlige samarbeidspartiene på Stortinget er enige om en målsetting om å flytte 30 prosent av all godstransport som går mer enn 300 kilometer fra sjø til bane, noen som tilsvarer et sted mellom 300 000 og 400 000 vogntog.

Web_Sjøtransport
Målsettingen skal skjerpes til 50 prosent innen 2050, ifølge en avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre. Avtalen bygger på et representantforslag fra KrF, som har vært til behandling i transportkomiteen.

– Til tross for at det er bedre for klimaet, er det dyrere og mer avgiftsbelagt for bransjen å frakte gods sjøveien. Det ønsker vi å gjøre noe med. Beregninger viser at mellom 5-7 millioner tonn gods kan flyttes fra vei til sjø, sier KrFs transportpolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan til NTB

Gjennomslag for Maritimt Forum

– Dette er vi svært fornøyd med. Stortinget ser at dersom vi skal løse viktige samfunnsmål som reduserte utslipp, bedre trafikksikkerhet og mindre veislitasje så må mer gods gå sjøveien. Vi synes derimot at arbeidet hittil har gått alt for tregt, og det er bra Stortinget er på ballen og stiller krav til regjeringen, sier Tord Dale i Maritimt Forum.

Maritimt Forum har spilt inn flere forslag til myndighetene til hva som kan gjøres for å realisere politikernes ambisjoner om en mer miljøvennlig transport av gods på sjøveien. 1. juli går høringsfristen for Nasjonal transportplan ut.

– Vi kommer til å spille inn tiltak vi har foreslått før, men også nye tiltak. Et er for eksempel å se nærmere på hvordan havnene organiseres og hvordan de arbeider mot sjøtransporten, her tror vi det er behov for en grundig gjennomgang, sier Dale

Relaterte artikler