– Skipsfart er nøkkelbransje for en grønnere økonomi

65 millioner kroner for å gjøre skipsfarten enda mer miljøvennlig innebærer en betydelig satsing i det reviderte nasjonalbudsjettet for 2016.

Web_Bjørg Ravlo Rydsaa
– Selv om skip og ferger allerede er miljøvennlige transportformer, så kan de bli enda grønnere», sier administrerende direktør i KS Bedrift, Bjørg Ravlo Rydsaa (bildet).
– Ny teknologi og bærekraftig energi gir store muligheter til å erstatte bruk av fossil kraft, legger hun til.
– Denne satsingen vil redusere CO2-utslipp og gi mindre lokal luftforurensning. I tillegg vil det kunne skape fremtidsrettede arbeidsplasser på steder som sliter som følge av oljekrisen, sier Ravlo Rydsaa.

I revidert nasjonalbudsjett for 2016 foreslår regjeringen å bevilge 65 millioner kroner for å innføre lav- og nullutslippsteknologi i ferger og andre rutegående samband. Pengene skal gå til aktører i maritim næring, som rederier, verft og utstyrsleverandører.

Web_Havnemiljø 000
– Det er positivt at denne satsingen skjer parallelt med Enovas støtte til å bygge infrastruktur for landstrøm – som skal få ned utslipp fra skip til kai, sier Ravlo Rydsaa.

Batteridrevne ferger er et godt eksempel på grønnere skipsfart. Men miljøvennlige løsninger kan komme fra flere hold.
– Gjennom nytenkende og innovative innkjøp kan bestillere fremme grønne transporttjenester til sjøs, avslutter Ravlo Rydsaa.

Relaterte artikler