Regjeringen foreslår 10 millioner ekstra

– Redningsselskapet er en viktig del av våre redningsressurser. For å opprettholde sikkerheten til sjøs og beredskapen langs norskekysten foreslår regjeringen et tillegg på 10 millioner kroner som økning i det statlige tilskuddet til Redningsselskapet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Web_Redningsselskapet
Med dette forslaget blir tilskuddet for 2016 på 93,5 millioner kroner, mot 83,5 millioner kroner etter tidligere vedtatt budsjett.

Økningen har sammenheng med at Redningsselskapet har varslet om økte kostnader og reduserte inntekter, noe som blant annet kunne ha ført til at en av redningsskøytene måtte tas ut av drift i tre til seks måneder.
– Jeg ønsker ikke at Redningsselskapet må redusere innsatsen sin rett før sjø og fjord fylles med fritidsbåter. Vi skal jobbe godt sammen for å opprettholde sikkerheten til sjøs, både for små og store, sier Solvik-Olsen.

Relaterte artikler