42 millioner til Kystverket

– God maritim infrastruktur er viktig for effektiv sjøtransport og for verdiskaping og bosetting langs hele kysten.

Web_Kystverket Utvær

Regjeringen fortsetter å utvide Kystverkets verktøykasse, med utstyr og ressurser til å gjennomføre flere oppdrag. Dette vil også bidra til å styrke sysselsettingen i leverandørnæringen.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at regjeringen har foreslått en økning på i alt 42 millioner kroner over budsjettet til Kystverket.

De foreslåtte midlene er fordelt slik:

15 millioner kroner skal brukes til å skaffe to nye arbeidsbåter til Kystverket. Med nye arbeidsbåter kan flere arbeidslag bli utrustet til å gjennomføre et bredere spekter av oppdrag. Slike båter blir benyttet til rask transport av fagarbeidere fra land og fartøy til steder der det blir utført tilsyn, bygge- og vedlikeholdsoppdrag. Nye arbeidsbåter er med på å gjøre Kystverket mer fleksibel i planlegging og gjennomføring av oppdrag.

12 millioner kroner til tiltak for å gjøre farledene tryggere. Midlene skal brukes til å fjerne eierløse blåskjellanlegg langs kysten av Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, og til å fremskynde arbeidet med opprydding etter flom i Aurlandsfjorden i Sogn og Fjordane.

15 millioner kroner er satt av til å mudre Ørakanalen ved Borg havn i Østfold. (Se egen sak).

Relaterte artikler