15 millioner til Ørakanalen

– Borg havn er et viktig logistikknutepunkt. Det er derfor positivt at man har klart å kombinere en så omfattende havneaktivitet med å ivareta viktige miljøverdier. Regjeringen bidrar nå med å styrke denne kombinasjonen.

Web_Borg havn

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at regjeringen foreslår 15 millioner kroner til mudring av Ørakanalen ved Borg havn. Tiltaket vil være med på å sikre nødvendig tilførsel av ferskvann inn i våtmarksområdene utenfor Øra i Fredrikstad.

Mudringen er også en forutsetning for å kunne gjennomføre et større prosjekt som omfattar utbedring av farleden inn til havna.

– Sjøveien vil spille en stor rolle for miljøvennlig godstransport og er en viktig del av regjeringen sitt arbeid for bedre og billigere transportløysninger for næringslivet. Norsk næringsliv står fremfor krevende omstillinger, og regjeringen er opptatt av å legge til rette for nødvendige omstillinger med gode rammevilkår som sikrer muligheter for vekst. Tilgang på gode havnefasiliteter er viktig for både rederier og transportkjøpere, sier samferdselsministeren.

Relaterte artikler