Besøkte Kystverket

Innovative løsninger sto på programmet da Stortingets transport- og kommunikasjonskomité nylig besøkte Kystverket i Ålesund.

Web_Komitebesøk hos Kystverket

Transport- og kommunikasjonskomiteen var på en todages rundreise i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal og i lokalene til Kystverket Midt-Norge i Ålesund fikk de orienteringer fra Kystverket og fra havnesamarbeidet Kysthavnalliansen og Blue Water Shipping.

Kystdirektør Kirsti L. Slotsvik, regiondirektør Harald Tronstad og losdirektør Erik Freberg Blom gav komiteen et innblikk i hvor langt fremme Kystverket er med sine innovative løsninger innan både sjøtrafikkovervåkning og sjømerking, samt en god gjennomgang av hvordan lostjenesten er organisert og hvilken utvikling en ser for seg på dette området.

Arnt Honstad, som er havnefogd for Kristiansund og Nordmøre havn, og Carsten Steffensen, som er direktør for Blue Water Shipping A/S, orienterte deretter om Kysthavnalliansen og alternative muligheter innen laksetransport.

Foto; Kystverket

Relaterte artikler