Havnearbeiderne tapte i EFTA-domstolen

EFTA-domstolen har fattet sin avgjørelse og slått fast at havnearbeidernes fortrinnsrett til å   losse og laste skip i en rekke norske havner, er i strid med EØS-avtalen.

Web_Havnearbeidere

Ifølge domstolen kan boikotten som Norsk Transportarbeiderforbund satte i gang mot det danskeide selskapet Holship, dermed være ulovlig og i strid med prinsippet om fri etableringsrett.

Bakgrunnen for den årelange striden er kravet fra LO om at Holship må slutte seg til rammeavtalen for losse- og lastearbeidere i Drammen. Denne gir havnearbeidere i Transportarbeiderforbundet fortrinnsrett, på bekostning av uorganiserte og organiserte i andre forbund.
Med bakgrunn i EFTA-domstolens avgjørelse kan således det om lag hundre år gamle havnemonopolet for laste- og lossearbeiderne være brutt. Dette skjer dersom Norges Høyesterett følger EFTA-domstolen når de om noen uker skal komme med sin avgjørelse, i en sak som Holskip har tapt i både tingretten og lagmannsretten.

Til grunn for vurderingene i tingretten og lagmannsretten ligger blant annet en dom fra Høyesterett fra 1997, men i denne dommen tok ikke Høyesterett stilling til spørsmålet om EØS-avtalen og det har nå EFTA-domstolen sagt noe om.

Relaterte artikler