Ekstremvær utfordrer beredskapen

Kystverkets årsrapport for beredskap mot akutt forurensning for 2015 viser at mer ekstremvær skaper nye utfordringer for både sjøsikkerhet og oljevernberedskap.

Web_Ekstremvær

I 2015 var det ingen uønskede hendelser som har førte til en statlig oljevernaksjon, men Kystverkets beredskapsorganisasjon har overvåket, ført tilsyn og stilt krav om beredskapstiltak ved flere større hendelser på sjø og land.
Antall varsler til beredskapsvaktlaget i Kystverket i 2015 var 1098. Av disse var det 553 tilfeller med utslipp fordelt på henholdsvis 313 landbaserte og 240 sjøbaserte hendelser. Dette er noe færre varsler og utslipp enn i 2014.
2015 viste også at hyppigere ekstremvær skaper nye utfordringer for både sjøsikkerhet og oljevernberedskap. Flere tiltak gjennomføres nå både for å styrke beredskapen ved ekstremværvarsel og for å forebygge hendelser.

Relaterte artikler