Dom faller i mai

Som kjent møttes Hurtigruten og Bodø Havn i Salten tingrett tidligere denne måneden. Dom i saken vil ventelig falle i begynnelsen av mai.

Web_Hurtigruten
Stridens kjerne er havnas beregningsmodeller for kaivederlag og også havnas rett til å kreve ISPS-gebyr ved bruk av ISPS-kai selv om skipet ikke er i internasjonal fart, og dermed ikke er underlagt ISPS-reglene.
Saken ble behandlet i tingretten første uka i april.
Hurtigruten har varslet mulig søksmål også mot en rekke andre havner.

Relaterte artikler