Søker innspill til NTP

I forbindelse med arbeidet med ny nasjonal transportplan søker Samferdselsdepartementet og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen innspill fra ulike transportaktører.
Web_Ketil Solvik-Olsen 00

Man har allerede høstet innspill fra Agder og Hordaland og nå er det Østlandet som står for tur.

– Vi er nå i full gang med å samle inn synspunkter, ideer og erfaringer. Det har vært givende å få innspill fra Agder-fylkene og Hordaland. Nå står Oslo, Akershus og Østfold for tur. Ny Nasjonal transportplan legger føringene for landets infrastruktur fram mot 2050. Helhetlige løsninger, effektiv ressursbruk, styrking av vedlikeholdsinnsatsen og en mer miljøvennlig bruk av infrastrukturen er viktige stikkord. Innspill fra ulike hold er med på å styrke og utvide regjeringens grunnlag for å fastlegge prioriteringer og økonomiske rammer for den nye transportplanen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at han tirsdag 19. april skal delta på NHOs innspillsmøte på Alnabruteminalen om ny Nasjonal transportplan for fylkespolitikere og næringsliv i Oslo, Akershus og Østfold.

– Vi skal legge fram en transportplan for heile landet. Som regel er det flere ønsker om prosjekter enn det man klarer gjennomføre på få år. Derfor er det spesielt viktig at regionene hjelper oss med å prioritere de viktigeste prosjektene først, samtidig som alt skal passe inn i en sammenheng på lang sikt. Jeg håper derfor at næringslivet og politikere i Oslo, Akershus og Østfold makter å gi klare råd om hvilke prosjekter som regjeringen bør prioritere. Erfaringene viser at i de tilfellene der en region ikke klarer å prioritere selv, så blir den jobben likevel gjort, men da av politikere i andre deler av landet, sier samferdselsministeren.

Programmet for samferdselsministerens innspillsrunde i Oslo, Akershus og Østfold ser slik ut
10.00–12.30: Innspillsmøte om NTP 2018-2029 hos PostNord på Alnabruterminalen,
13.00-13.45: Besøke selskapet Ragn-Sells AS (avfallshåndtering)
14.15-15.30: Befaring og møte – Follobane-prosjektet, Åsland anleggsområde,
 

Relaterte artikler