Sjefsbytte i Kystverket Sørøst

Sven Arild Hansen (bildet) har takket for seg etter 16 år som regiondirektør i Kystverket Sørøst, inkludert en periode som avdelingsdirektør for Kystavdelingen (senere kalt Sjøsikkerhetsavdelingen) som er en del av Kystverkets hovedkontor.
Web_Sven Arild Hansen

I løpet av de 16 årene har det skjedd betydelige organisasjonsendringer i Kystverket, som Hansen har vært delaktig i prosessene rundt.
‒ Fokuset mitt har vært rettet mot det å være leder i en virksomhet i utvikling, og samtidig være der for Kystverkets brukere og samarbeidspartnere. Videreutvikling av Kystverket som transportetat har vært sentralt i mitt arbeid, sier Hansen.

Sjefingeniør Harald Andreassen overtar roret som regiondirektør for Kystverket Sørøst inntil videre, mens Hansen går over i pensjonistenes rekker.
‒ Jeg vil videreføre ledelse av regionen på en profesjonell måte slik det har vært til nå, sier Andreassen.

Foto: Kystverket

Relaterte artikler