Havneforeningen offisiell klimasupporter


Norsk Havneforening er blitt offisiell supporter av PIANC og IAPHs Think Climate Initiative, som har som mål redusere klimagassutslipp fra maritim infrastruktur, og å fremme klimatilpasning i sektoren.

Web_Think Climate Initiative

Som supporter forplikter Norsk Havneforening seg til å arbeide for reduksjon av klimagassutslupp og klimatilpasning i havnesektoren, samt å spre informasjon om initiativets aktiviteter, rapporter og mer.

Think Climate Initiative ble startet i forbindelse med COP21, klimaforhandlingene i Paris i desember av en rekke organisasjoner og foreninger, inkludert PIANC (den internasjonale havneingeniørforeningen) og IAPH (International Association for Ports and Harbours).

Initiativet ønsker å oppfordre eiere, operatører og brukere til å gjøre det de kan for å redusere klimagassutslipp knyttet til maritim infrasturkut, og til å skifte mot lavkarbon maritim infrastruktur der det er praktisk mulig og ikke prohibitivt kostbart. Initiativet ønsker også å bygge kompetanse innen klimatilpasning og støtte eiere, operatører og brukere av maritim infrastruktur til å bygge for fremtiden. De ønsker også å oppfordre til nye måter å tenke på maritim infrastruktur, med fokus på å jobbe med naturen og å finne bærekraftige, integrerte løsninger

Relaterte artikler