Styrker og forenkler europeisk netthandel

Posten Norge styrker sitt nordiske og internasjonale tilbud av distribusjon og utlevering av pakker gjennom et samarbeid med DHL og Posti.

Web_Netthandel 2

Posten og Bring inngår samarbeidet med logistikkselskapene DHL Parcel Europe, DHL Freight Sweden og finske Posti for å møte trenden med økt internasjonal netthandel og kundenes behov for tilgang til et europeisk nettverk for distribusjon av netthandelspakker.

Det gir raskere fremsendingstid på pakker til og fra 16 europeiske land, og nettbutikkene får tilgang til distribusjonstjenester på tvers av landene.

– Posten og Brings kunder får et effektivt og sømløst nettverk for å sende pakker til og fra Europa, noe som er viktig i en tid med økende netthandel. Vi har styrket vårt tilbud og blitt en av de største logistikkaktørene i Norden, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge.

Bring Danmark har de siste årene bygget ut et omfattende pakkeutleveringsnett, som nå blir en del av det europeiske nettverket. Det innebærer en betydelig volumøkning i Brings danske nettverk.

I Sverige har det gjennom flere år vært et tett samarbeid mellom DHL og Bring. Nå utvides samarbeidet ytterligere, med blant annet ny sporingsløsning for svenske forbrukere.

Samarbeidet med finske Posti gir norske nettbutikker økt tilgang til tjenester i Finland og Baltikum, der Posti har ekspandert kraftig de siste årene. I Norge har Posten det mest omfattende nettverket og benyttes av alle pakketransportørene for utlevering av pakker til norske forbrukere.

Samarbeidet med DHL og Posti innebærer også at de får enklere tilgang til Posten og Brings nettverk i Norge og Danmark.

Foto: Posten Norge

Relaterte artikler