Planlegger utbedring av Torsbergrenna

Arbeidet med å utvide Torsbergrenna i Grenland er planlagt igangsatt. Dette er også inkludert i plangrunnlaget for Nasjonal Transportplan 2018-2029.

Web_Torsbergrenna

Prosjektet er initiert på bakgrunn av ønsket om å kunne ta inn større og bredere skip til kaiene i området.

Kystverket har engasjert Multiconsult til å foreta grunnundersøkelser i området og selskapet er i disse dager ute i elva med en katamaran som utfører grunnboringer

Undersøkelsene vil danne grunnlag for omfang av mudring og sprenging av masse når prosjektet skal gjennomføres.

Foto: Grenland Havn

Relaterte artikler