Halvveis med Innseiling Oslo

Halvparten av arbeidet med prosjekt Innseiling Oslo er ferdig.

Web_Innseiling Oslo 2

Utbyggingsleder forteller at det nå gjenstår to og en halv grunne av de fem grunnene som skal utdypes i Oslo kommune.

Frøydis Rørtveit Stensvik opplyser at det den siste uka har pågått miljømudring og fjerning av løsmasse på to av de gjenstående grunnene, nummer 19 og 21.

–  Det er foretatt en risikovurdering når det gjelder trykkbølger. Sprengning ble gjenopptatt i løpet av ettermiddagen 8. mars. Arbeidet vil fortsette, og de dagene sprengning er påkrevd, skjer det en gang i løpet av dagen, sier utbyggingsleder Stensvik.

Arbeidet som pågår i Oslo kommune, er planlagt ferdig til 1. mai. Etter det gjenstår cirka én ukes utdypingsarbeid i Nesodden kommune.

Alle grunnene vil i forkant av Kystverkets arbeid ha gjennomgått en risikovurdering.

Foto: Kystverket

Relaterte artikler