Kystverket svarer om Innseiling Oslo

Det har den siste tiden blitt stilt mange spørsmål rundt Kystverkets farledsprosjekt for å sikre bedre innseiling til Oslo.

Web_Innseiling Oslo
Kystverkets leder av senter for utbygging, Frøydis Rørtveit Stensvik, gir her svar på en rekke spørsmål knyttet til prosjektet Innseiling Oslo. Kystverket påpeker at de tar sitt miljøansvar på alvor, og vil sikre at flora og fauna ikke blir påført permanent skade av arbeidet som nå pågår.
Ved å klikke på de ulike lenkene får man Kystverkets svar om de ulike temaene.

Aktuelle spørsmål og svar:

OM SPRO HAVN OG NESODDEN KOMMUNE

OM SPRENGNING

OM FISK OG GYTEPERIODE

Kystverket har også en egen Facebook-side om prosjektet. Den kan man følge på denne lnken:

https://www.facebook.com/innseilingoslo/info/?tab=page_info

Bildet viser Frøydis Rørtveit Stensvik, leder av Senter for utbygging i Kystverket. Foto: Sissel Kanstad/Kartverket

Relaterte artikler