Historiesøk i Vågen

Nylig har man igangsatt tidenes første marinarkeologiske undersøkelse i Vågen i Stavanger havn.

01_Vågen 01

Stavangerregionen Havn IKS har finansiert prosjektet som eier av kaiene, for å undersøke sjøbunnen for eventuelle historiske funn. Det er Stavanger Maritime Museum som har gjennomført dykkerregistreringer og som har foretatt kjerneboringer.

Prosjektet gjennomføres i forbindelse med en ny foreslått sentrumsplan som vil berøre området, og hvor Stavanger Kommune er prosjektleder.

Temakart utfylling før og nå

Det er med andre ord spennende undersøkelser som pågår i Vågen og arbeidet vil pågå til i begynnelsen av mars i år. Dersom det skulle dukke opp funn av allmen interesse vil dette etterhvert bli utstilt på Stavanger Maritime Museum.

BILDETEKST:

Foto/illustrasjon: Stavangerregionen Havn IKS.

Relaterte artikler