Seminar om godsoverføring

Norsk Havneforening arrangerer markedsseminar i Drammen, hvor nesten 40 deltakere fra havne-Norge er samlet for å snakke om godsoverføring fra land til sjø.

Web_Markedsworkshop

Det er Rolf Aarland og Kirsti Østensjø fra Trondheim Havn som leder deltakerne gjennom en workshop med fokus på konkurransedyktighet for å overføre gods fra vei til sjø.

Senere skal 19 havneledere presentere utviklingsplaner og fortelle hva som gjøres for å få til overføring av gods. Rederier og vareeiere deltar også.

Relaterte artikler