Omsetningsrekord i krevende år

Posten Norge kan vise til et foreløpig årsresultat før skatt på 151 millioner kroner i 2015 og en omsetningsvekst på 2,7 prosent. Konsernet ser for seg et mer krevende logistikkmarked nå i 2016.
Web_Posten Mejdell
Posten Norge passerte i fjor for første gang en omsetning på 25 milliarder kroner. og driftsinntektene var på 25 074 mill. kroner, som er 670 mill. kroner (2,7 prosent) høyere enn i 2014. Driftsresultat før engangseffekter (EBITE) ble 686 mill. kroner, som er en reduksjon på 247 mill. kroner i forhold til 2014 (26,5 prosent).

Konsernet har fortsatt sterkt fokus på kostnadsbesparende tiltak, men nedgangen i aktivitetsnivået i oljesektoren og ringvirkningene av dette fikk store resultatmessige konsekvenser for flere forretningsområder.

– Vi opplever en markant nedgang i aktiviteten i det norske markedet og styrken i nedgangskonjunkturen er kraftigere enn vi forutså. Resultatet er dermed svakere enn ventet og 2016 kommer også til å bli et krevende år for konsernet. Vi har iverksatt tiltak for å møte utviklingen, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge.

Logistikksegmentet hadde en omsetning i 2015 som var 836 mill. kroner høyere enn fjoråret, hvor organisk vekst utgjorde 2,4 prosent hovedsakelig fra den nordiske virksomheten. Lavere aktivitet i oljeindustrien påvirket logistikkvirksomheten betydelig, både direkte innenfor forretningsområdet Offshore & Energy og indirekte på andre forretningsområder og medført svakere lønnsomhet. Samtidig fortsetter veksten i netthandel og konsernets samlede e-handelsvolumer økte i 2015 med 6 prosent.

– I et krevende logistikkmarked er netthandelen et viktig vekstområde. Vi er allerede den suverene Norgesspesialisten, og veksten kommer nå hovedsakelig fra den nordiske virksomheten, sier Mejdell.

Relaterte artikler