– Kontrolltiltaket har god preventiv effekt, og vi har grunn til å tro mange vil unnlate å reise til Norge grunnet grensekontrollen. Kontrollen er heller ikke til betydelig ulempe for ordinære reisende, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Etter at Norge innførte personkontroll på alle fergeankomster fra Danmark, Sverige og Tyskland har antallet asylsøkere gått betydelig ned. Det er imidlertid fortsatt et stort press på Schengen-yttergrensen, og mange uregistrerte utlendinger i Schengen-området kan ha ønske om å forflytte seg til et annet land. Norge har derfor fremdeles behov for å ha kontroll på egen sjøgrense.

Foto: Fjord Line