Cargolink avvikles

Transportselskapet Cargolink avvikler sin virksomhet og 70 ansatte berøres av nedleggelsen.

Web_Cargolink

Avviklingen betyr stopp for Cargolinks tog på Sørlands-, Bergens-, Rauma og Dovrebanen.
Som grunn til at man nå gir opp opplyser selskapet «krevende konkurranseforhold».
Cargolink ble etablert i 2008, og har vært drevet som en privat pionervirksomhet for godstransport på norsk jernbane, ofte containertransport i forlengelse av havnene. Selskapet startet opp sine intermodale transporter i 2009, men nå er det altså slutt.

Relaterte artikler