Påmeldingen åpnet for Fagseminaret 2016

31. mars – 1. april går årets fagseminar i regi av Norsk Havneforening av stabelen i Oslo. Statsråd Ketil Solvik-Olsen kommer, i tillegg til en rekke andre sentrale beslutningstakere. Det er nå mulig å melde seg på for alle som jobber med havnefaglige spørsmål.

Web_Fagseminar

Havne-Norges største møteplass finner sted på Thon Hotel Vika Atrium like ved Aker Brygge i Oslo. Og Havneforeningen fremhever følgende fra programmet:

Rammevilkår for effektiv logistikk på dag 1

Dag 1 av fagseminaret handler om rammevilkårene for effektiv godstransport til sjøs. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen holder åpningsinnlegget på dag 1. I tillegg har vi invitert Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg for å snakke om hvordan Oslo Kommune vil legge til rette for miljøvennlig godstransport. Kystdirektør Kirsti Slotsvik vil presentere Kystverkets planer for NTP. Harald Solberg, assisterende direktør i Rederiforbundet, Are Kjensli, direktør i NHO Logistikk og Transport og Hans Kristian Haram fra Shortsea Promotion Centre vil snakke om markedet for sjøtransport i en spennende tid.

En rekke gode eksempler fra havne-Norge vil bli presentert. Blant annet kommer havnedirektør i Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS, Paul Ingvar Dekkerhus, for å snakke om fersk fisk til sjøs, og Einar Olsen, Havnedirektør i Drammen Havn for å snakke om intermodalitet.

Faglig dybde på dag 2

Tradisjonen tro arrangerer faggruppene parallellsesjoner på dag 2. Temaene for fagsesjonene er: «Havnestatistikk: Hvordan kan vi heve kvaliteten?», «Hvordan skal vi møte fremtidens ekstremvær?», Havnejus med offentlige anskaffelser og offentlighetsloven, samt Havnelogistikk.
Hele programmet med påmeldingsskjema og praktisk info finner man hos Norsk Havneforening ved klikke denne linken:

Invitasjon Fagseminaret 2016.pdf

Relaterte artikler