Ny havn med muddermasser

Göteborg Havn planlegger å utnytte mudring av forurensede bunnmasse til å bygge nye terminalområder. Man isolerer også masse i et gammelt havnebasseng.

Web_Göteborg Muddermasser til havn

Havna gjennomfører mudring av elva Göta Älv og ellers rundt om i havna hvert tredje til femte år for å opprettholde den nødvendige dybde. Dybdene varierer mellom de ulike delene av havna, fra 20 meter i energhavna Torshamnen, til cirka åtte meter på Danmarks- og Tyskland-terminalene og i elvekanalen.
I det siste prosjektet, som er gjennomført i løpet av det siste året, har man mudret opp totalt 200 000 kubikk masse, hvorav 165.000 kubikkmeter var i Lundby-bassenget i sentrale Göteborg.

Arendal 2 skal bli et nytt terminalområde i de ytre delene av Göteborg havn. Dagens ytterpunkter av havna ble bygget på 60- og 70-tallet, og siden da har som kjent volumveksten vært meget sterk. Med den nye havneterminalen i Arendal kan Göteborg møte næringslivets behov for økte lastevolumer

Et 22 hektar nytt terminalområde vil bli opprettet ved å fylle én million kubikkmeter mudret materiale og og støtte dette opp med sprengstensfyllinger.

Den nye havna vil ha en dybde på cirka elleve meter og skal da kunne ta imot motta intra-europeiske fartøy. Terminalprosjektet er ventet å koste en milliard svenske kroner.

Relaterte artikler