Travel natt for Kystverket

Uværet «Tor» ga Kystverkets sjøtrafikksentraler en travel natt til lørdag med å trygge sjøtrafikken langs norskekysten.

Kystverkets sjøtrafikksentraler har siden uværet traff norske farvann overvåket sjøtrafikken fortløpende, beordret skip fra værutsatte ankringsplasser, henvist til trygge ankringsposisjoner og fulgt opp fartøy som har hatt problemer med været. Ingen fartøy meldes så langt å ha vært involvert i ulykker i forbindelse med uværet.

Web_Kystverket Trafikksentral

Værmålinger viser at «Tor» gav orkan i alle kystfylkene fra Hordaland opp til Nord-Trøndelag, med unntak av Sør-Trøndelag. På værharde Kråkenes fyr  i Sogn og Fjordane ble det satt ny vindrekord med en middelvind på 48,9 meter i sekundet.

Kystverket har foreløpig ikke mottatt meldinger om behov for opprydding på sjø etter uværet, men har fartøy tilgjengelig for å iverksette ved behov.

I forkant av «Tor» gjennomførte Kystverket flere tiltak for å sikre sjøtrafikken og unngå ulykker som følge av uværet.
Foto: Kystverket

Relaterte artikler