Kystverket i beredskap

Kystverket samarbeider med andre beredskapsmyndigheter for å være best mulig forberedt når uværet «Tor» nå treffer kysten.
Koordinert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) hadde Kystverket og flere andre beredskapsetater et møte i formiddag, der innsats og tiltak ble besluttet. Uværet er har kommet inn over Norge og vil kunne gi orkan fra Stad til Rørvik.

– Kystverket har derfor gjennomført en rekke tiltak for å trygge sjøtrafikken langs kysten, spesielt i den mest utsatte strekningen, sier seniorrådgiver og beredskapsvakt Rune Bergstrøm, i Kystverket.

Blant tiltakene han forteller om er Kystverkets slepefartøy BB «Supporter»plassert sør for Stad, for så raskt som mulig kunne bistå eventuelle fartøy med problemer.

Kystverkets trafikksentraler følger skipstrafikken tett, og har beordret flere skip bort fra utsatte ankringsplasser.

– Skip som ligger til anker er bedt om å holde høy beredskap. Fem utenlandske fartøy på vei til andre land, har søkt om såkalt «shelter» i norsk farvann til uværet er over. Lostjenesten vil ta vanlige værforbehold, sier Bergstrøm.

Når skip til anker holder høy beredskap, betyr det i praksis at de har motoren i gang. Slik kan kan det reageres raskt om skipet kommer i drift. Da Full City i sin tid grunnstøtte, lå fartøyet til anker uten motorer i gang.

Det er forventet at været vil nå sitt høydepunkt i løpet av dagen og natten og bevege sen nordover fra Hordaland. I enkelte områder kan det bli strømbrudd, og utfall av mobilsamband.

Web_Kystverket Beredskap
– Kystverket er i beredskap for «Tor», sier Rune Bergstrøm som er beredskapsvakt i Kystverket. Foto: Kystverket.

 

Relaterte artikler