Strengere regler for snøtømming

Trondheim Havn har innført strengere regler for snøtømming i havna. Dette skjer blant annet som følge av det store miljøprosjektet; «Renere havn». Nå er det kun ei kai hvor det tillates snøtømming, Turistskipskaia eller Kai 68 som den også kalles.

Web_Snøtømming

 

Dette tillates imidlertid ikke dersom kaia anløpes av ISPS-skip.

Trondheim Havn har bestemt at det ikke lenger er tillatt å tømme snø på Ila og Ladehammerkaia, slik det har blitt gjort tidligere vintere. Her er årsaken til at man har innført forbud mot tømming arbeidet med prosjektet «Renere havn».
Havnemagasinet presenterer en fyldig reportasje fra miljøprosjektet i Trondheim neste nummer av papirutgaven. Denne sendes i posten 18. februar.

Bildet viser snøtømming ved Turistskipskaia i Trondheim. Foto: Trondheim Havn.

Relaterte artikler