Sjøbunnopprydding i Farsund

Miljødirektoratet gir Farsund kommune inntil 8,8 millioner kroner til å rydde opp forurenset sjøbunn i Lundevågen.

Forurensningen i Lundevågen kan knyttes til tidligere laste-/lossevirksomhet ved Alcoa Lista og Farsund kommune, og også til historiske utslipp.

Mattilsynet advarer mot å spise skjell fanget i området rundt Farsund på grunn av denne forurensningen.

– Det er nødvendig å rydde opp i sjøbunnen i Farsund. Dagens spredning av PCB og PAH fra sjøbunnen er uakseptabel. Tildekkingen av miljøgifter med rene masser vil redusere spredningen betydelig, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

 

Foto: Illustrasjonsfoto.Web_Miljørydding

 

 

 

Relaterte artikler