Dimmen vikarierer

Web_Arve DimmenArve Dimmen vil de tre første månedene av 2016 være fungerende kystdirektør. Kirsti L. Slotsvik skal i denne perioden ha permisjon for å ta sjefskurset ved Forsvarets høgskole. Dimmens fungeringsperiode vil gå frem til og med 28. mars. Trond Langemyr vil i samme periode fungere i Dimmens stilling som direktør for Sjøsikkerhetsavdelingen.

Relaterte artikler