Cxense Display

Monthly Archive: januar 2016

Kystverket i beredskap

Kystverket samarbeider med andre beredskapsmyndigheter for å være best mulig forberedt når uværet «Tor» nå treffer kysten. Koordinert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) hadde Kystverket og flere andre beredskapsetater et møte i...

Trådløs lading og fortøyning

Med teknologi fra komfyrer skal Wärtsilä og Cavotec utvikle verdens første marine trådløse lading- og fortøyningskonsept for skip.   Trådløs lading eliminerer behovet for kabler mellom fartøy og kai, noe som gir høy sikkerhet...

Strengere regler for snøtømming

Trondheim Havn har innført strengere regler for snøtømming i havna. Dette skjer blant annet som følge av det store miljøprosjektet; «Renere havn». Nå er det kun ei kai hvor det tillates snøtømming, Turistskipskaia eller Kai...

48 millioner kroner til bedre fiskerihavner

Regjeringen vil utbedre kommunale fiskerihavner og foreslår å bruke 48 millioner kroner på nye tiltak. Totalt vil regjeringen bruke 68 millioner kroner på utbygging og vedlikehold av fiskerihavner. – Investeringer i fiskerihavner er viktig...

– Må pushe gode standarder

Statsminister Erna Solberg åpnet i dag Enovakonferansen 2016. – Norge som sjøfartsnasjon må fortsatt pushe på for gode standarder, sa Solberg. – Vi må fortsette arbeidet med å kommersialisere flere løsninger for miljøvennlig transport...

Sjøbunnopprydding i Farsund

Miljødirektoratet gir Farsund kommune inntil 8,8 millioner kroner til å rydde opp forurenset sjøbunn i Lundevågen. Forurensningen i Lundevågen kan knyttes til tidligere laste-/lossevirksomhet ved Alcoa Lista og Farsund kommune, og også til historiske...

Dimmen vikarierer

Arve Dimmen vil de tre første månedene av 2016 være fungerende kystdirektør. Kirsti L. Slotsvik skal i denne perioden ha permisjon for å ta sjefskurset ved Forsvarets høgskole. Dimmens fungeringsperiode vil gå frem til...